Tjänster

KONTAKT

Telefon

072-316 87 78

E-post

lena@allenas.se

Adress

Daggvägen 12

177 70 Järfälla                                                                           

Innehar F-skattsedel och ansvarsförsäkring

 

Copyright © Allena Trädgård AB 2016. Alla rättigheter reserverade.

Tjänster

Hembesök med trädgårdsrådgivning

Ett bra sätt att komma vidare i dina trädgårdsfunderingar, oavsett om du börjar från noll eller har kommit en bit på väg, är en rådgivning på plats i din trädgård. Du kan få svar på dina frågor, få skötselråd och förslag på växter och förbättringar, bolla idéer och inte minst få ny inspiration!

Genom att du förbereder dig innan kan vi utnyttja tiden maximalt. Försök att konkretisera dina önskemål och behov, ta gärna fram en tomtkarta och glöm inte penna och papper så att du kan anteckna under besöket!

Planering/design av trädgården

En genomtänkt plan skapar förutsättningar för ett lyckat genomförande och slutresultat, oavsett om det är en del av eller en hel trädgård som du vill förverkliga. Planen kan vara en skiss eller ritning - de skiljer sig i detaljeringsnivå och passar för olika ändamål.

  • Utifrån dina önskemål, behov, platsens förutsättningar liksom ekonomiska ramar skapar vi en plan där trädgårdens funktioner står i samklang med former, färger, växter och material.
  • Med hjälp av planen kan vi kommunicera - dina önskemål och behov omsätts till bild och text och förfinas i dialog.
  • En genomtänkt plan tar hänsyn till det praktiska genomförandet, liksom den kort- och långsiktiga skötseln.
  • Planen blir ett underlag för att beräkna vad det kommer att kosta att genomföra arbetet, vare sig du gör det arbetet själv eller tar hjälp.

Alla planerings/designuppdrag inleds med ett hembesök. Eftersom alla uppdrag skiljer sig åt, kommer vi under besöket tillsammans fram till hur uppdraget ska anpassas just för dig.

Efter besöket får du en offert att ta ställning till och godkänna, innan vi påbörjar ritarbetet. Efter några avstämningar och revideringar färdigställs skissen/ritningen och du har nu en plan för det fortsatta arbetet, oavsett om du fortsätter att anlita hjälp eller gör det själv.

Anläggning och plantering

När du har din plan klar för det du vill ska göras i din trädgård, kan vi hjälpa dig med planterings- och anläggningsarbetet. Vi gör en offert, som baseras antingen på den skiss/ritning vi gjort till er i ett tidigare skede eller en motsvarande som någon annan gjort.

Skötsel

En trädgård behöver en viss grad av skötsel, särskilt nyplanteringar. I ditt gröna rum kan vi ge dig andrum genom att ta hand om skötseln, engångsinsatser eller löpande. Det kan t ex vara vår- och höststädning, jordförbättring, gödsling, ogräsrensning och omplantering.

Beskärning av träd och buskar

Genom återkommande och rätt utförd beskärning blir träd, liksom buskar, livskraftiga och vackra. Det är viktigt att bygga upp starka grenar från början för att förebygga fläkskador. För fruktträd är det viktigt att grenarna håller för fruktens tyngd. Med en gallring får man in ljus och luft i kronan, vilket ger frisk och välsmakande frukt samt förebygger svampangrepp.

Med känsla för och kunskap om beskärning åtar vi oss gärna att vårda dina träd och buskar.